GDPR

GDPR

Zásady na ochranu súkromia a používania súborov cookies

Vitajte v našich zásadách na ochranu súkromia a používania súborov cookies. Popisujú spôsob, akým spoločnosť Trend 2012 s.r.o. spracováva osobné údaje o všetkých svojich zákazníkoch a návštevníkoch webových stránok a on-line obchodu www.horteka.sk.

Účelom spracovania osobných údajov je na jednej strane umožniť spracovávanie Vašich objednávok a plnohodnotné využívanie on-line obchodu a na druhej strane Vám tiež poskytovať ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách. Spracovávané osobné údaje vychádzajú z Vašich nákupov z katalógu a/alebo cez on-line obchod, alebo zo súborov cookies využívaných pri prevádzke webových stránok a on-line obchodu. Nižšie tiež vysvetľujeme, ako môžete uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

Horteka.sk je správcom osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Trend 2012 s.r.o., Zenklova 32/28, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 63990849 (ďalej „Horteka“).

Zaviedli sme e-mailovú adresu na otázky alebo sťažnosti týkajúce sa problematiky ochrany súkromia a spracovania osobných údajov, a to info@horteka.sk. Ďalej sa na nás môžete obrátiť telefonicky na čísle 466 040 047. Horteka sa bude snažiť čo najskôr reagovať na Vaše otázky alebo sťažnosti. Vo výnimočných prípadoch to môže trvať maximálne dva až tri týždne.

Kedy a za akým účelom Horteka osobné údaje spracováva?

Horteka spracováva osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov na základe niektorého z troch nasledujúcich dôvodov:

 1. plnenia zmluvy,
 2. oprávneného záujmu Horteka, a síce
 1. a) zasielanie obchodných oznámení všetkými spôsobmi s ponukou vlastných obdobných výrobkov

a služieb vrátane využitia možnosti zasielať obchodné oznámenie elektronickými prostriedkami z titulu zákonnej výnimky podľa § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb.

 1. b) pre ochranu práv predávajúceho, na obranu pred nárokmi a v prípade kontrol zo strany orgánu dozoru.

 alebo

 1. na základe Vášho súhlasu.

Spracovávame najmä Vaše meno, adresu, PSČ, miesto bydliska a obdobné informácie nutné k vzájomnej komunikácii. Spracovávané môžu byť aj informácie o Vašich nákupoch, vrátenom tovare, platbách a osobných záujmoch. V niektorých prípadoch od Vás môžeme vyžadovať ďalšie informácie za účelom riadneho poskytovania našich služieb. Ak nie sú tieto informácie k dispozícii alebo ich odmietnete poskytnúť, nemusíme byť schopní riadne poskytovať naše služby alebo dodať správne výrobky.

1) K spracovaniu osobných údajov na základe plnenia zmluvy dochádza najmä k dosiahnutiu nasledujúcich účelov:

 • predaj výrobkov a poskytovanie našich služieb a prevedenie finančného vyrovnania za tieto výrobky a služby;
 • plnenie našich povinností vyplývajúcich z poskytnutých záruk;
 • kontakt s Horteka, reakcie na otázky a/alebo sťažnosti týkajúce sa výrobkov alebo služieb Horteka;
 • riešenie a urovnávanie akýchkoľvek prípadne vzniknutých sporov;
 • prihlásenie k on-line účtu.

2) Na základe oprávnených záujmov Horteka a pre podporu každodenných vzťahov so zákazníkmi spracovávame osobné údaje najmä na dosiahnutie nasledujúcich účelov:

 • informovanie o našich (nových) výrobkoch a/alebo službách, čo môže prebiehať predovšetkým prostredníctvom nasledujúcich komunikačných kanálov:
  • on-line obchod,
  • katalóg,
  • zákaznícka podpora,
  • kampane na sociálnych sieťach.

Poskytovanie informácií vychádza z preferencií a oznámených osobných záujmov.

 • pre účely našich interných analýz:
  • zlepšovanie procesov a užívateľských skúseností,
  • vývoj výrobkov a služieb,
  • prieskum trhu,
  • prevencia podvodov,
  • štatistické spracovanie historických údajov,
  • hodnotenie a zlepšovanie kvality našich služieb.

 

 • Na účely školenia, vedenia a hodnotenia.

3) Ak je k spracovávaniu osobných údajov nutný Váš súhlas, Horteka Vás o neho požiada. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

E-mail a súhlas

Horteka ponúka newsletter, ktorý bude odberateľa informovať o exkluzívnych ponukách, záhradných tipoch a osobných odporúčaniach. V prípade, že ste doteraz neboli zákazníkmi Horteka, bude Vaša e-mailová adresa na tento zoznam odberateľov pridaná iba s Vaším súhlasom. Každý newsletter obsahuje odkaz na odhlásenie odberu. Zoznam odberateľov newsletteru nie je poskytovaný tretím stranám.

Horteka Vás môže požiadať o doplnenie osobných údajov, a to z toho dôvodu, aby bolo možné dostať štandardnú úroveň servisu. V prípade, že potrebné údaje odmietnete doplniť, nemôže Horteka garantovať riadne dodanie objednávky.   

Rovnako, ako Horteka sama zasiela naše špeciálne ponuky, môže Horteka občas zasielať informácie o špeciálnych ponukách svojich obchodných partnerov. Môže ísť o udalosti, výstavy, výrobky a/alebo iné služby. Ak si neprajete ponuky našich partnerov dostávať, môžete ich odmietnuť e-mailom zaslaným na adresu info@horteka.sk  alebo telefonátom na čísle 466 040 047.

 

Príjemcovia osobných údajov

Horteka ďalej využíva rôzne tretie strany (obchodní partneri) k zaisteniu dodávania výrobkov a poskytovania služieb svojim menom, ktorým za týmto účelom odovzdáva nevyhnutné osobné údaje. Príkladom môžu byť prepravcovia alebo kuriéri.

Spracovanie osobných údajov v rámci Európskej únie

Horteka spracováva osobné údaje v mieste svojho sídla v Českej republike.

Ako dlho Horteka uchováva údaje?

Horteka neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné alebo povolené záväznými právnymi predpismi. Doba, po ktorú sa určité osobné údaje uchovávajú, sa môže líšiť a závisí vždy na ich povahe a na účeloch, pre ktoré sa spracovávajú.

Sociálne siete

Horteka je aktívna on-line a rada sa zapája do konverzácie so svojimi zákazníkmi a návštevníkmi webových stránok. Horteka je tiež prítomná na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Pinterest, Instagram a prípadne blog. Horteka s nadšením poskytuje svojim zákazníkom praktické informácie a odpovedá na príslušné otázky on-line. Pritom sa môže stať, že Horteka zaznamená (osobné) údaje, napr. keď oddelenie zákazníckej podpory rieši otázku alebo sťažnosť. Tieto údaje budú spracovávané v súlade s týmito zásadami na ochranu súkromia. Horteka nezodpovedá za obsah iných užívateľov sociálnych sítí ani za spôsob, akým spracovávajú osobné údaje.

Cookies

Horteka používa pri poskytovaní svojich služieb cookies. Ide o malé textové súbory obsahujúce údaje, ktoré sú uložené buď na pevnom disku Vášho počítača, alebo na inom zariadení alebo v prehliadači počas relace. Horteka umiestňuje súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok alebo pre poskytnutie požadovanej služby. V prípade, že používame sledovacie cookies určené pre marketingové účely, vopred žiadame návštevníka webu, aby udelil s použitím takýchto cookies svoj súhlas.

Používaniu cookies môžete zabrániť tým, že ich nebudete akceptovať a/alebo odstránite všetky cookies, ktoré už sú prípadne uložené. Podrobnejšie informácie k tomu sú uvedené v návode Vášho prehliadača. Horteka nemôže zaručiť správne fungovanie webových stránok alebo elektronických služieb bez použitie cookies. Pri obmedzení použitia cookies je možné, že dôjde k obmedzení niektorých funkcií, alebo že niektoré časti nebudú zobrazené vôbec.

Prehľad toho, kde cookies umiestňujeme:

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies majú čisto technickú funkciu a zaisťujú správne fungovanie webových stránok. Tieto cookies sú využívané napr. pri realizácii objednávky alebo pri zobrazení zákazníckeho účtu bez nutnosti opakovaného prihlásenia.

 

Kódy

Doba uchovania

SecureSessionID-myYKCQEPPAEAAAFRzjhljiVn

Cookiediv – session

Relace

Relace

 

Analytické cookies

 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager je služba poskytovaná Google Inc.  Túto službu používame na implementáciu skriptov na našom webe, ako sú napríklad skripty pre Google Analytics. Google Tag Manager poskytuje nižšie uvedené moduly s informáciami potrebnými k analýze a vylepšovaniu našich webových stránok.  Google Tag Manager neukladá žiadne osobné údaje.

 

 

Kódy

Doba uchovania

utm_src

utm_med

utm_term

1 mesiac

_dc_gtm_UA-71285226-1

_dc_gtm_UA-71285226-16

Relace

 

 

Google Analytics

Webová analytická služba Google Analytics poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Tieto cookies sa používajú na meranie toho, ako využívate naše webové stránky (napr. obľúbené stránky alebo témy) a to, z akých webových stránok prichádzate. Tieto anonymné informácie používame k optimalizácii našich webových stránok tak, aby ste mohli využiť ich maximálny potenciál.

Kódy

Doba uchovania

__utma

2 roky

__utmb

Relace

__utmc

6 mesiacov

__utmz

20 rokov

_gat_UA-71285226-16

Relace

_gat_UA-71285226-1

Relace

_ga

4 roky

_gid

1 deň

 

AB Tasty 

AB Tasty používame k overeniu funkcionality nášho webu. Priebežne pracujeme na vylepšení našich webových stránok a vďaka AB Tasty si môžeme efektivitu overiť. Moduly cookies si uchovávajú určité podrobnosti, vrátane toho, ktorú verziu funkcie ste videli, takže vám nebudú zobrazované rôzne verzie našich webových stránok.

 

Kódy

Doba uchovania

ABTastySession

1 deň

ABTasty

1 rok a 1 mesiac

 

 

Detekcia geografickej polohy

Detekcia geografickej polohy sa používa na uloženie voľby Vašej krajiny. Potom nebudete musieť tento výber opakovať pri svojej ďalšej prípadnej návšteve.

 

Kódy

Doba uchovania

HortekaCountrySelection

1 mesiac

CountryGoButton

1 mesiac

 

Sledovacie cookies
Sledovacie/reklamné cookies, tzv. „konverzné pixely“, sa používajú na meranie miery úspešnosti našich kampaní. Zaznamenávajú Vaše chovanie pri prehliadaní internetu tak, aby mohli byť upresnené podľa Vami navštívených stránok. Tieto cookies nemôžu byť spätne sledované až k podrobným informáciám o zákazníkovi, ale používajú sa na meranie úspešnosti našich kampaní. Sledujeme, ktoré reklamy sú zobrazené, a ktoré produkty sú nakupované. Vďaka tomu môžeme pracovať na našich reklamách a vytvárať ich zaujímavejšie. Nie sú ukladané žiadne osobné údaje v rámci týchto cookies.

 

 

Bing Ads

Kódy

Doba uchovania

_uetsid

30 minút

MR

6 mesiacov

MUID

1 rok

MUIDB

2 roky

 

Double Click Floodlight

Kódy

Doba uchovania

id, test_cookie, _drt_, p, IDE, DSID

2 roky

 

 

 

 

Facebook connect

Cookies siete Facebook sa používajú pre informáciu, aké výrobky si prezeráte. Takto sa relevantné výrobky (reklamy) zobrazujú pri Vašej návšteve Facebooku.

 

 

Kódy

Doba uchovania

Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs

 12 mesiacov


Aké sú Vaše práva?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom. Ak sú údaje nesprávne, môžete ich nechať opraviť. Ďalej máte právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov – to znamená, že môžete osobné údaje spracovávané Horteka na základe súhlasu alebo zmluvy nechať odovzdať tretej strane. Máte tiež právo na obmedzenie spracovania osobných údajov – po dobu obmedzenia spracovania osobných údajov bude môcť Horteka spracovávať príslušné osobné údaje len s Vašim súhlasom, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Horteka alebo z dôvodu ochrany práv inej osoby.

Prajete si odstránenie Vašich osobných údajov z databázy Horteka? Je možné to previesť od okamihu, kedy už nemáte voči Horteka žiadne (finančné) záväzky ani neexistuje iný titul pre spracovanie Vašich osobných údajov.

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z titulu oprávnených záujmov Horteka. Vaše osobné údaje nebudú po vznesení námietky ďalej spracovávané, kým nebudú existovať závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie neslúži pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

V takom prípade sa obráťte na Horteka telefonicky na čísle 466 040 047 alebo e-mailom na adrese info@horteka.sk.

Zmeny týchto zásad

Horteka si vyhradzuje právo meniť tieto zásady na ochranu súkromia. Odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali, či neobsahuje nejaké zmeny. Ak Horteka učiní významnú zmenu v spôsobe spracovávania osobných údajov, oznámi to na svojich webových stránkach a v elektronickom newsletteri.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky ohľadom týchto zásad na ochranu súkromia, alebo sťažnosť na spracovanie osobných údajov Horteka, neváhajte sa na nás obrátiť pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Ďalej môžete podať sťažnosť slovenskému Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.uoou.sk.

Kontaktné údaje

Horteka: Trend 2012 s.r.o.

Zenklova 32/28

Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 63990849

 

Email: info@horteka.sk

Tel.: 466 040 047