Súťaže

Každá 10. objednávka zdarma

 

Každá 10. objednávka vytvorená v období od 26.10. do 22.10.2023 bude kupujúcemu doručená úplne zdarma. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky/emailom a budú tiež uvedení tu, na webovej stránke www.horteka.sk a to

najneskôr 31.10.2023. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska na internetových stránkach www.horteka.sk.

Víťazom je:

Jožko Lupták

 

 

Súťaž o balík kvetov, rastlín a záhradného príslušenstva

 

Súťaž o balík kvetov, rastlín a záhradného príslušenstva prebieha od 4.9. do 30.11.2023. Zo všetkých odesilateľov bude po skončení súťaže vylosovaný výherca balíka v hodnote 200 Eur. Výherca bude oznámený na webe www.horteka.sk a zároveň kontaktovaný prostredníctvom emailu a tel.čísla. Výhra bude následne odoslaná a na adresu uvedenú výhercom.

Výhercom balíčku je:

Júlia Kovács

Gratulujeme!

 

 

Súťaž o 3 izbové rastliny

Z objednávok v hodnote 40 € a viac, ktoré budú realizované v období 1.-7.5.2023, budú vyžrebovaní 3 výhercovia. Každý dostane izbovú rastlinu zadarmo ako výhru. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky/emailom a budú uvedení aj tu, na webovej stránke www.horteka.sk a to najneskôr 15.5.2023. Účastníci súťaže súhlasia so zverejnením svojho mena a priezviska na internetových stránkach www.horteka.sk.

 

Víťazmi súťaže izbových rastlín sú:

Magdaléna Obertová

Anna Ĺuptakovová

Gabrirla Lučeničová

 

 

Výhercov budeme kontaktovať. Gratulujeme!